Skip to content

ספרים בעברית לקניה

משלוח חינם! י

מפצי פורים

$7.00
ספר זה עושה שימוש בחג הפורים כמעבר אל תוך עומק סודות הקבלה. דוגמה מתוך הספר: ״יום זה נקרא פורים מפני שהעבודה הפנימית בו הינה הפלת גורל, פור...המטרה היא למצוא מקום פנימי המעלה ומתקן תשוקה וסלידה. קשר האהבה לבורא הופך עמוק כל כך, הראייה מתרחבת ומתעצמת, עד שהאמת (החבויה...

נפילתה ועלייתה של השכינה, כתבים קבליים על נשיות וגבריות

$22.00
אגדה קצרה ומסתורית מספרת כי אי-אז בעבר היו השמש והלבנה שווים בזוהרם, עד שבעקבות משפט אחד שאמרה הלבנה גזר עליה הקב״ה להתמעט. את האגדה משלימה נבואת ישעיה לפיה באחרית הימים תשוב הלבנה להאיר כבראשית: ״והיה אור הלבנה כאור החמה״. מי הם שני המאורות ומה פירוש מיעוטה ומילויה מחדש...

אכילה כתיקון

$7.00
החטא הראשון של האנושות (מסביר הרב צדוק הכהן) היה חטא אדם וחווה, שלא אכלו בכוונה הראויה. עץ הדעת, אומר הרב, לא היה עץ או מזון, ואף לא עצם גשמי כלשהו. בכל עתוו שאדם נוטל עונג במודע מהעולם - הוא נופל, בו-רגע, מדרגת המודעות לא-ל, ואכל מעץ הדעת...ס

שירת המינים

$10.00
רמדי הומיאופתי: שירת המינים הינה רמדי הומיאופתי המבוסס על חכמת הקבלה, במטרה לרפא את הרובד העמוק ביותר של הנשמה שניזוק בהשתתפותנו הקולקטיבית באכילה מעץ הדעת טוב ורע. ס