אכילה כתיקון

$7.00

SKU: B_HEB_EAT

החטא הראשון של האנושות (מסביר הרב צדוק הכהן) היה חטא אדם וחווה, שלא אכלו בכוונה הראויה. עץ הדעת, אומר הרב, לא היה עץ או מזון, ואף לא עצם גשמי כלשהו. בכל עתוו שאדם נוטל עונג במודע מהעולם – הוא נופל, בו-רגע, מדרגת המודעות לא-ל, ואכל מעץ הדעת…ס